கையேடு இன்டர்லாக் செங்கல் அழுத்தும் இயந்திரம்

  • WD2-40 Manual Interlock Brick Machine

    WD2-40 மேனுவல் இன்டர்லாக் செங்கல் இயந்திரம்

    1. எளிதான செயல்பாடு.இந்த இயந்திரத்தை எந்த தொழிலாளியும் குறுகிய நேர சாய்வு மூலம் இயக்க முடியும்
    2 .உயர்-திறன்.குறைந்த நுகர்வு மூலம், ஒவ்வொரு செங்கலையும் 30-40களில் தயாரிக்க முடியும், இது விரைவான உற்பத்தி மற்றும் நல்ல தரத்தை உறுதி செய்யும்.
    3. நெகிழ்வுத்தன்மை.WD2-40 ஒரு சிறிய உடல் அளவைக் கொண்டது, எனவே இது குறைவான நிலப்பரப்பைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், அதை எளிதாக ஒன்றிலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாற்றலாம்.